Szolgáltatások

Az óvoda térítésmentes szolgáltatásai:

 • Népi játék, gyermektánc foglalkozások nagycsoportosoknak (Szany) heti egy órában

       Vezeti: Orbánné Nagy Hajnalka óvodapedagógus

 • Logopédia nagycsoportosoknak

       Vezeti: Király-Csikós Nikolett logopédus

 • Fejlesztő felkészítés 5 éves kortól, Tehetséggondozás

       Vezeti: Élőné Hegedűs Renáta fejlesztő pedagógus

 • Gyógypedagógiai fejlesztés sajátos nevelési igényű gyermek részére

       Vezeti: Varga Györgyné gyógypedagógus, logopédus, Takács Annamária fejlesztőpedagógus

 • Ovifoci

       Vezeti: Varga György pedagógus

 • Alkalomszerűen zenés bemutatók, bábszínházak

Az óvoda térítéses szolgáltatásai:

 • Úszás a Pápai uszodában évente egy, vagy két alkalommal 10 órás tanfolyam
 • Színházbérlet a Pápai Színházba
 • Alkalomszerűen helyben megtartott színházi, bábszínházi előadások, koncertek
 • Játékos tartás javító torna heti egy órában

       Vezeti: Hegedüsné Ádám Adrienn testnevelő pedagógus

 • Játékos angol

       Vezeti: Németh- Győri Vivien angol specializációs óvodapedagógus