Cserkészet

Intézményünk a 2022/2023-as tanévben csatlakozott a csornai 63. sz. Bessenyei György Cserkészcsapathoz. A vallásos, ifjúságnevelő közösséget 21 lelkes, szanyi kisdiák gyarapítja, akiket Zsófi néni, Melinda néni és Anita néni segít munkájukban.

Április 1-jén egyházi közösségi szolgálattal kezdtük meg tavaszi tevékenységünket, melynek keretében szebbé tettük a Szany határában található Szent Anna kápolna környezetét. A szolgálat mellett kikapcsolódásra is sort kerítünk túrázások, kirándulások keretében. Célunk, hogy a szanyi Szent Anna Cserkész Raj vidám, ösztönző hangulatban az Isten, haza és embertárs szolgálatára nevelje a gyerekeket.