Óvoda

Óvodai Intézményünk sok szeretettel várja az óvodáskorú gyermekeket.

Arra törekszünk, hogy a hozzánk érkező kicsiknek sok szeretetben, megértésben, játékban, örömben, vidámságban legyen része.

Érezzék jól magukat Óvodánkban!

Azon fáradozunk, hogy a gyermekek számára gondtalan, élményekben gazdag gyermekéveket biztosítsunk.

Óvodatörténet:

Szanyban már a 20-as években működött óvoda az adatközlők szerint. A püspökség az árvaházzal együtt működtette. Apácák gondoskodtak a gyermekek neveléséről.

  Az 1950-es években alakult meg a háromcsoportos óvoda a Püspöki Kastély melléképületében, miközben magánházaknál is működtek óvodai csoportok a helyhiány miatt.

  A mai óvoda épülete 1980-ban épült és 4 csoport számára biztosított helyet. Mivel az új óvodában sem fértek el a gyerekek, a két kiscsoport még 10 évig a volt orvosi rendelő helyén.

  A rendszerváltás után 1992-ben az önkormányzat megszüntette a két kiscsoport működését a volt orvosi rendelő helyén, és bővítette az új óvodát egy csoportszobával. Így minden kisgyermek a korszerűbb épületben kapott helyet.

Időközben a 6 csoportos óvoda 3 csoportosra zsugorodott 1996-ban. Csökkent a gyermeklétszám, és sorozatos létszámleépítéseket kellett végrehajtani.

   Az intézmény 2007. augusztus 31-ig a település önkormányzatának fenntartásában Napköziotthonos Óvoda néven működött.

  2007. szeptember 1.-től új néven, szervezetileg új formában kezdődött meg az óvodai nevelés.

Az Intézmény, amely a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda nevet viselte, két tagintézménnyel bővült. Rábacsanak ill. Rábaszentandrás Községek csak társulási formában tudták tovább működtetni óvodájukat, így a három rábaközi település Közoktatási Társulási Megállapodást kötött az intézmények további működtetésére.

Ez a társulás 2019-ig tartott.

 2019.szeptember elsejétől a Győri Egyházmegye fenntartásába került óvodánk, és a helyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola Tagintézményévé szerveződött.

Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája néven.

Óvodai Intézményegységünk Egyházi fenntartásban négy telephelyen folytatta működését.

Szanyban négy osztott, Rábacsanakon, Egyházaskeszőn, Rábaszentandráson egy- egy vegyes életkorú csoporttal.2021-ben a Rábacsanaki óvoda visszakerült önkormányzati fenntartásba, így jelenleg három telephellyel működik: Szanyban, Rábaszentandráson és Egyházaskeszőn.

Mindhárom telephelyen, felújított óvodában, a hazai és az Európai Uniós forrásoknak köszönhetően korszerű körülmények között folyik az óvodai nevelés. Szanyban teljes akadálymentes épületben 2011 óta tölthetik mindennapjaikat a kis ovisok. A Szanyi Óvoda 100 férőhelyes,4 csoportszobával, tornaszobával, fejlesztő szobával, korszerű bútorok, galériák, játékok segítik az óvodai nevelést. A játékokkal, KRESZ parkkal felszerelt tágas udvar a kisgyermek mozgásfejlesztését szolgálja.

Rábaszentandrás és Egyházaskesző a Magyar Falu Programnak köszönhetően az elmúlt évben újította fel az óvodát.

Személyi feltételeink: A hat óvodai csoportban 10 fő óvodapedagógus, 6 fő dajka,4 fő pedagógiai asszisztens dolgozik. Mindenki szakképzett, és a munkaköréhez tartozó legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezik

Óvodánk Pedagógiai Programjában kiemelt figyelmet kap a környezet-tudatosságra nevelés. Hosszú évek óta azon munkálkodunk, hogyan tudjuk a kisgyermekben megalapozni a környezet megismerésének, szeretetének, megóvásának az alapjait, amely lehetővé teszi, hogy a környezetükben jól tájékozódó, azt védő, a szépre fogékony, lakóhelyükhöz kötődő gyermekeket neveljünk. Munkánk elismeréseként 2012-ben elnyertük ZÖLD ÓVODA címet.

A néphagyomány ápolása, értékeink megőrzése fontos feladatunk.

2019-ben Pedagógiai Programunk kiegészült a katolikus óvodai nevelés feladataival. A keresztény hitélet korai érzelmi megalapozásával a vallásos élet felé irányítjuk óvodásainkat.

Intézményünk különleges bánásmódot igénylő kisgyermekeket is nevel, akiknek a fejlesztését utazó és saját szakembereink látnak el. A csornai Arany János EGYMI Szakszolgálatának munkatársai helyben biztosítják a logopédiai fejlesztést, valamint a fejlesztőpedagógiai ellátást.

Igény szerint, úszás, gyermektorna, játékos angol, színházlátogatás szerepel a szolgáltatások között.

A Tagóvodáinkkal együtt olyan óvodai élet megszervezésére törekszünk, amelyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. Fontos számunkra, hogy a hozzánk érkező kicsiknek sok szeretetben, megértésben, játékban, örömben, vidámságban legyen része, ahol játszva megtanulhatják, megismerhetik a körülöttük lévő világot.

Katolikus óvodaként a gyermekeink lelki nevelésére gondosan odafigyelve igyekszünk elvetni kicsi szívükben a gyermeki hit apró magvacskáját, és egy harmonikus rendben élve olyan értékeket közvetíteni, amelyekbe talán későbbi életük során is kapaszkodhatnak.

Az itt dolgozók munkájukkal, szolgálatukkal valamennyien hozzájárultak az
óvoda történetének formálódásához, a jelenben képviselt értékekeihez. Így már csak az a feladat és egyben cél maradt számunkra, hogy méltó módon, a megkezdett úton haladva folytassuk nevelőmunkánkat, megőrizve és tovább örökítve a korábbi jó gyakorlat értékeit.

Nagy a felelőssége mindannyiunknak, hogy ezek a gyermekek megkapják mindazt az élményt, ami tartós hatásokkal köti őket az anyanyelvhez a szülőföldhöz, a szűkebb környezetükhöz. Nagy a felelőssége a helyi pedagógusnak, az óvodai intézménynek egy olyan helyi társadalomban, ahol a szokásrendszer és a természeti adottságok tárháza gazdag, a gyökerek erősek, mennyire tudja erősíteni az intézmény a gyermekekben azt az érzelmi kötődést, ami fontos a falu jelene, és jövője szempontjából.

 Kovácsné Varga Tünde

Tagintézmény vezető