Bemutatkozás

Iskolánk 1992. óta működik katolikus egyházi iskolaként. 1994. augusztus 1-től büszkén viseli Szent Anna nevét, aki a hitre való nevelés példaképe.

Ahogy égi nagyanyánk tanította gyermekét, úgy mi is ezzel a keresztényi hittel és szeretettel oktatjuk, neveljük a rank bízott gyermekeket.

Más vallású tanulókat is szívesen fogadunk, vallási szabadságukat tiszteletben tartjuk.

Miért válasszon minket?

-Pedagógusaink szakmailag jól képzettek, nagy tapasztalatokkal rendelkeznek, a fiatalok nagyon tehetséges szakemberek, akik szívvel-lélekkel tanítanak, nevelnek.

-Tanulóinkat érdeklődésüknek megfelelően készítjük fel a továbbtanulásra. Felvételi előkészítő órákon vesznek részt a 8. osztályosok. Továbbtanulási eredményeink mutatják, hogy megfelelő felkészítés történik iskolánkban.

-Barátságos környezet, tágas, zöld udvar, jól felszerelt tantermek, szép folyosók, közösségi terek, várják a gyermekeket. A tantermekben interaktív táblák vannak, amivel az internet adta lehetőségeket is tudjuk biztosítani.

-A jövő nemzedékének környezettudatos magatartását iskolakertünk indulásával fejlesztjük.

-A busszal közlekedőket kísérjük, a reggeli órákban felnőtt forgalomirányító segít a biztonságos átkelésben.

-Hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása fontos feladatunk.

-Nagy támogatást kapunk az önkormányzatoktól és helyi vállalkozóktól, egyesületektől.

-Diákjainknak olyan ismereteket, tudást és emberi mintát adunk, mellyel a magyarság, az emberiség örök és keresztény értékeit közvetítjük: a szeretetet, tiszteletet, becsületet, hitet, munkaerkölcsöt.

-Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat.

-Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.

-Az alsó tagozat fő feladata a biztos alapok megteremtése játékos, tapasztalatokon alapuló, változatos tanulásszervezési formákkal.

-A felső tagozat szakmailag kiválóan, eredményesen felkészíti tanulóinkat a középfokú továbbtanulásra.

-Tehetséggondozás:

-szakköri szinten választható első osztálytól német illetve angol nyelv, negyedik osztálytól már intenzívebben tanulják a választott idegen nyelvet diákjaink

-választható szakköreink: színjátszó, ügyes kezek, szorobán, hittan, szivacskézi, labdarúgás, kézilabda, gitár, énekkar, társasjáték

-színház- és múzeumlátogatás, úszótanfolyam szervezése

-a pápai Allegró művészeti iskola a Bokréta néptáncegyüttes utánpótlását segíti

-gazdag iskolai és iskolán kívüli programkínálatunkkal a közösségfejlesztés a célunk

-tanulmányi, művészeti, sport versenyeken való eredményes részvétel

-középiskolai felvételi felkészítő foglalkozások végzős tanulóinknak.

-Felzárkóztatás: a nehezebben tanuló gyerekek is megkapják a megfelelő szakmai segítséget tanórai differenciálssal, plussz felzárkóztató órákkal.

-Fejlesztés, gyógypedagógia helyben: a szakértői véleménnyel rendelkező tanulókkal egy fejlesztőpedagógus, három gyógypedagógus -közülük ketten autisták ellátásával foglalkoznak-, egy oligofrén pedagógus, egy logopédus foglalkozik részleges integrációban; emellett pedagógiai asszisztens segíti a gyerekek munkáját és mindennapjait.